Nabízím pomoc když

…pociťujete úzkosti, které vás ohrožují….

…máte psychosomatické potíže, které vás omezují….

…hledáte a nejste si jisti svou sexualitou…

…nejste spokojeni ve vztazích, které máte…

…ubližujete si…

…nedokážete pracovat se svými emocemi a chováním…

…vadí vám, že zraňujete své blízké…

…jste hodně sami a není vám v tom dobře…

…nic vás nebaví, ztratili jste životní jiskru….

…máte nepříjemné myšlenky a máte jich plnou hlavu…

…ptáte se sami sebe “proč zrovna já?” a nenacházíte odpověď…

PRVNÍ KROK K ŘEŠENÍ VAŠICH TRÁPENÍ – CHCI SE OBJEDNAT


TERAPIE

INDIVIDUÁLNÍ

50min – 1000 Kč

v konzultovně: Kvítková 3643, Zlín

VZTAHOVÉ PÁROVÉ PORADENSTVÍ

jsem frekventantkou výcviku INPAT- institutu párové terapie, po celou dobu výcviku je cena snížena

80min – 800 Kč

v konzultovně: Kvítková 3643, Zlín

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Nebudou o vás vedeny žádné záznamy a vyšetření.

U svých klientů neověřuji totožnost a můžeme pracovat anonymně.

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou léčbu ani psychologickou diagnostiku.

Délka spolupráce vychází ze vzájemné dohody, záleží na potřebě klienta a míře podpory.

Zrušení domluvené konzultace je možné nejpozději 48 hodin předem, poté je nutné ji uhradit.


SUPERVIZE

INDIVIDUÁLNÍ

60 min – 1200 Kč

90 min – 1800 Kč

u Vás (+ cestovné), u mě v konzultovně, online

TÝMOVÁ

90 min – 1800 Kč

120 min- 2400 Kč

180 min – 3600 Kč, max. počet supervizantů 10

u Vás na pracovišti (+ cestovné)

SKUPINOVÁ

polootevřená supervizní skupina pro 4-6 pracovníků z oblasti sociálních služeb a školství.

4-6x ročně, 3 hodiny věnované většímu pochopení “co dělám, proč to dělám a jak to chci dělat” ve skupině kolegů, kteří mě mohou obohatit svými pohledy.

U mě v konzultovně.

Otevíráme v průběhu roku 2024, ozvěte se mailem!

Pro všechny, kteří si uvědomují náročnost svého povolání a chtějí o sebe pečovat a pracovat na svých kompetencích.

Supervize může být nástrojem zaměřeným kazuisticky nebo rozvojově.

Chcete se zeptat jak superviduji? Reference na mou osobu můžete získat u Mgr. Jitky Opálkové (SAS, NZDM Teen Chalenge Brno), Mgr. Ludmily  Halové (Dětský domov Vizovice).


KDO JSEM

Jsem terapeutka, supervizorka a krizová interventka.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a kandidátní členkou Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Jsem manželka a máma tří skoro dospělých dětí.

Mám ráda rozhlasové hry, chození po horách s batohem na zádech a badmintonovou čtyřhru.

Zajímá mě život. Příběhy a jedinečnost každého.

Moje práce vychází z krátké terapie zaměřené na řešení (rodina systemických terapií). Baví mě objevovat, co ve Vás je a jak to dokážete využívat. Společně hledáme, jak to chcete mít v budoucnosti a jak se k tomu dostat.

2023 – 2026 aktuálně probíhající Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství, pořádající Institutem párové terapie- www.inpat.cz (600 hodin)

2023    Práce s tělem (16 hodin), Moravští lektoři Olomouc

2023    Důvěra ve změnu – Trauma z pohledu biosyntézy (32 hodin), Český institut Biosyntézy

2023    Psychiatrické minimum (24 hodin), CARITAS Olomouc

2020 – 2023  Supervizní výcvik (612 hodin), FHS UK Praha

2019 – 2020  Motivační rozhovory (60 hodin), Jan Soukop, Brno

2019    Sebepoškozování a suicidální chování u dětí (16 hodin), NROS

2018 – 2019  Výcvik krizové intervence (150 hodin), Educo centrum Krnov

2018 – 2022  Solution focus, komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení (550 hodin), Dalet Olomouc

2018   Pomoc obětem trestných činu v praxi sociální práce (40 hodin), Probační a mediační služba České republiky

2017 – 2018  Na řešení zaměřený výcvik v poradenství a terapii (160 hodin), Dalet Olomouc

2013    UP Olomouc, Tanečně pohybová terapie (60 hodin)

2012    Sexualita lidí s mentálním postižením (16 hodin), POHODA Praha

2012 – 2013  UP Olomouc, Muzikoterapie I. (180 hodin),Filozofická fakulta, program celoživotního vzdělávání

2009 – 2010  UP Olomouc, Arteterapie I. (180 hodin),Pedagogická fakulta, program celoživotního vzdělávání

2003 – 2008  UTB ve Zlíně, magisterské studium na Fakultě humanitních studií, obor: sociální pedagogika pro pomáhající profese