KDO JSEM

Jsem terapeutka, supervizorka a krizová interventka.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a kandidátní členkou Českého institutu pro supervizi (ČIS).

Jsem manželka a máma tří skoro dospělých dětí.

Mám ráda rozhlasové hry, chození po horách s batohem na zádech a badmintonovou čtyřhru.

Zajímá mě život. Příběhy a jedinečnost každého.

Moje práce vychází z krátké terapie zaměřené na řešení (rodina systemických terapií). Baví mě objevovat, co ve Vás je a jak to dokážete využívat. Společně hledáme, jak to chcete mít v budoucnosti a jak se k tomu dostat.

  

2023 – 2026 aktuálně probíhající Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství, pořádající Institutem párové terapie- www.inpat.cz (600 hodin)

2023    Práce s tělem (16 hodin), Moravští lektoři Olomouc

2023    Důvěra ve změnu – Trauma z pohledu biosyntézy (32 hodin), Český institut Biosyntézy

2023    Psychiatrické minimum (24 hodin), CARITAS Olomouc

2020 – 2023  Supervizní výcvik (612 hodin), FHS UK Praha

2019 – 2020  Motivační rozhovory (60 hodin), Jan Soukop, Brno

2019    Sebepoškozování a suicidální chování u dětí (16 hodin), NROS

2018 – 2019  Výcvik krizové intervence (150 hodin), Educo centrum Krnov

2018 – 2022  Solution focus, komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení (550 hodin), Dalet Olomouc

2018   Pomoc obětem trestných činu v praxi sociální práce (40 hodin), Probační a mediační služba České republiky

2017 – 2018  Na řešení zaměřený výcvik v poradenství a terapii (160 hodin), Dalet Olomouc

2013    UP Olomouc, Tanečně pohybová terapie (60 hodin)

2012    Sexualita lidí s mentálním postižením (16 hodin), POHODA Praha

2012 – 2013  UP Olomouc, Muzikoterapie I. (180 hodin),Filozofická fakulta, program celoživotního vzdělávání

2009 – 2010  UP Olomouc, Arteterapie I. (180 hodin),Pedagogická fakulta, program celoživotního vzdělávání

2003 – 2008  UTB ve Zlíně, magisterské studium na Fakultě humanitních studií, obor: sociální pedagogika pro pomáhající profese