SUPERVIZE

INDIVIDUÁLNÍ

60 min – 1200 Kč

u Vás (+ cestovné), u mě v konzultovně, nebo online

TÝMOVÁ

90 min – 1800 Kč

120 min – 2400 Kč

180 min – 3600 Kč, max. počet supervizantů 10

u Vás na pracovišti (+ cestovné)

SKUPINOVÁ

polootevřená supervizní skupina pro 4-6 pracovníků z oblasti sociálních služeb a školství.

4-6x ročně, 3 hodiny věnované většímu pochopení “co dělám, proč to dělám a jak to chci dělat” ve skupině kolegů, kteří mě mohou obohatit svými pohledy.

U mě v konzultovně.

Otevíráme v průběhu roku 2024, ozvěte se mailem!

Pro všechny, kteří si uvědomují náročnost svého povolání a chtějí o sebe pečovat a pracovat na svých kompetencích.

Supervize může být nástrojem zaměřeným kazuisticky nebo rozvojově.

Chcete se zeptat jak superviduji? Reference na mou osobu můžete získat u Mgr. Jitky Opálkové (SAS, NZDM Teen Chalenge Brno), Mgr. Ludmily  Halové (Dětský domov Vizovice).