vítejte

Srdečně vítejte na těchto stránkách.

Nabízím podporu a provázení ve Vašem životním období, terapii (psychoterapii).

Pracuji s dospělými, dospívajícími a dětmi od 7 let.

Poskytuji individuální i párové konzultace.

vitejte

o mně

Při konzultacích je pro mě důležité navázání vztahu, prostor bezpečí a důvěry. Prostor, kde můžete mluvit o tom, co je pro vás důležité a co chcete mít jinak.

Pracovně jsem doma v krátkodobé terapii zaměřené na řešení. Baví mě objevovat, co ve Vás je. A jak to dokážete využívat. Zaměřuji se na to, co vám nyní funguje a společně hledáme, jak to chcete mít v budoucnosti.

Mé pracovní zkušenosti vychází z dlouholeté práce v sociálních službách. Pracovala jsem s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami, seniory. Nyní pracuji s lidmi v krizi.

Odborné vzdělání:

 • 2020 – 2023 Supervizní výcvik (612 hodin), UK Praha
 • 2019 Sebepoškozování a suicidální chování u dětí, NROS Praha
 • 2019 – 2020 Motivační rozhovory (60 hodin), Jan Soukup, Brno
 • 2018 – 2019 Výcvik krizové intervence (150 hodin), Educo centrum Krnov
 • 2018 – 2022 Solution focus, komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení (550hodin), Dalet Olomouc
 • 2017-2018 Na řešení zaměřený výcvik v poradenství a terapii (160 hodin), Dalet Olomouc
 • 2013 Tanečně pohybová terapie (60 hodin), UP Olomouc
 • 2012 Sexualita lidí s mentálním postižením (24 hodin)
 • 2012-2013 Muzikoterapie (180 hodin), UP Olomouc
 • 2009-2010 Arteterapie (180 hodin), UP Olomouc
 • 2003-2008 Sociální pedagogika pro pomáhající profese, UTB Zlín

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

Nabízím pomoc když:

 • Chcete porozumět „proč se to děje“ právě Vám
 • Situace, ve které se nacházíte Vám „přerostla přes hlavu“
 • Pociťujete úzkosti a obavy, které vás ohrožují v každodenním životě
 • Ztratili jste blízkého člověka a vyrovnáváte se s tím
 • Máte psychosomatické potíže, které vás omezují
 • Hledáte a nejste si jisti svou sexualitou
 • Nejste spokojeni ve vztazích, které máte
 • Ubližujete si, nebo je vám ubližováno
 • Nedokážete pracovat se svými emocemi a chováním (např. agresí) a vadí vám, že zraňujete své blízké
 • Zažili jste trauma a vyrovnáváte se s tím
 • Hledáte motivaci pro dokončení školy, náročného úkolu, pracovních povinností
 • Rozvádíte se a nevíte, jak to bude a jak to chcete mít
 • Máte dítě s hendikepem nebo specifickými potřebami a už se „nemůžete ani nadechnout“

Párové konzultace:

 • Chcete zlepšit Váš partnerský vztah -„přešlapujete na místě“ nebo s ním nejste spokojeni
 • Vaše dítě má časté výkyvy nálad, zhoršený prospěch, překračuje domluvená pravidla
 • Vaše dítě se změnilo, nechce s vámi o tom mluvit a vy nevíte, co se děje

pomoc

PRVNÍ KONZULTACE A CENÍK

Případný strach a obavy před první konzultací jsou velmi časté. Děje se to proto, že vstupujete do něčeho nového a neznámého. Na první konzultaci se zpočátku vzájemně „oťukáváme“, ladíme se na sebe, domlouváme konkrétní podmínky spolupráce (s čím přicházíte, jakou pomoc očekáváte, jak vám s tím mohu pomoci apod.). Také je zde prostor na vaše dotazy a nejasnosti.

Na první konzultaci můžete očekávat respektující prostředí, prostor pro sdílení vašeho příběhu, dotazování se na vaše prožívání, informace o způsobech mé práce a otázky na to, co by naše spolupráce měla přinést do vašeho života.

Individuální konzultace 500 Kč* 50 min**

Párová konzultace 800 Kč* 80 min**

Platba se provádí před konzultací převodem na účet,


* v oprávněných případech poskytuji slevu

** délka konzultace není pevně daná, faktorem určujícím délku konzultace je užitečnost pro klienta. V případě nižší časové dotace (využívám při práci s dětmi) se cena poměrově krátí.

Supervize

supervizePoskytuji individuální a týmové supervize sociálním pracovníkům  a pracovníkům v sociálních službách. Těm, kteří si uvědomují náročnost svého povolání a chtějí o sebe „pečovat“ a pracovat na svých kompetencích. Je to prostor pro pochybování, hledání a nalézání. Supervize může být nástrojem zaměřeným kazuisticky nebo rozvojově.

Konkrétní informace o metodách, cenách, podmínkách na vyžádání.

Kontakt a objednání

Objednat se můžete telefonicky, mailově nebo pomocí kontaktního formuláře.
Preferuji objednání mailové nebo pomocí kontaktního formuláře, ozvu se do dvou pracovních dní. V případě, že se chcete objednat telefonicky, budu-li k nezastižení, volám nazpět během jednoho pracovního dne.
Konzultace probíhají v pronajaté kanceláři ve Zlíně, náměstí Míru

 • Telefon: 732 559 468
 • Email: terapiekoutna@gmail.com

Kontaktní formulář: